Eczacılık Günü
Bir eczacılar günü oluşturulması fikrini ilk kez 1949 yılında Ecz. Remzi Kocaer tartışmaya açtı. Bu konuda ilk adım ise Türk Eczacıları Birliği'nin Kasım 1958'de yapılan 3. Büyük Kongresinde atıldı. Bu kongrede Eczacılık gününün saptanması için bir komisyon kuruldu. Bu komisyon çeşitli hazırlık toplantıları yaptı. 21.3.1959 günü yapılan toplantıda ise ilk eczacı olarak kabul edilen Ahmet Mustafa Efendi'nin Askeri Tıbbiye Mektebinden (Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye- i Şahane) mezun olduğu 2.11.1840 tarihinden hareketle, 2 kasımın Eczacılık Günü olarak kabulüne karar verildi. Ancak komisyon, bir süre sonra bu kararından vaz geçti. Yapılan çalışmalar sonuncunda Eczacılık günü olarak 5 Kasım'ın kabul edilmesine karar verildi. Genel görüş ilk Eczacılık Günü'nün kutlanması için restorasyon çalışmaları süren İ.Ü. Eczacılık Okulunun açılışının beklenmesi yönündeydi. Araya giren 27 mayıs ihtilali ile merkez heyeti başka mesleki sorunlar ile ilgilenmek zorunda kaldığı için Eczacılık Günü konusu 1967 yılına kadar gündem dışına kaydı. Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyetinin 1967 Eylülünde yaptığı toplantıda bu konu yeniden gündeme geldi ve görüşüldü.

Türkiye de ilk eczacılık eğitiminin yapıldığı eğitim kurumu Askeri Tıbbiye Mektebinin, Sultan II.Mahmud tarafından açılış günü olan 14 mayıs günü, "Eczacılık Günü" olarak kabul edildi. İlk Eczacılık Günü toplantısı 14 mayıs 1968 tarihinde İstanbul da yapıldı.

Kaynak: Türk Eczacılar Birliği Yayınları