ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA BAZI YASALAR :


Eczacılıkta Uzmanlık Yasası / Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun


Kanun no : 6566
Kabul tarihi : 6.11.2014
RG Yayın : 14.11.2014
RG no : 29175


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kanun no : 6502
Kabul tarihi : 7.11.2013
RG Yayın : 28.11.2013
RG no : 28835


Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

Kanun no : 6308
Kabul tarihi : 17.5.2012
RG Yayın : 31.5.2012
RG no : 28309


Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Kanun no : 3359
Kabul tarihi : 7.5.1987
RG Yayın : 15.5.1987
RG no : 19461


Türk Eczacıları Birliği Kanunu

Kanun no : 6643
Kabul tarihi : 25.1.1956
RG Yayın : 2.2.1956
RG no : 9223


Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

Kanun no : 6197
Kabul tarihi : 18.12.1953
RG Yayın : 24.12.1953
RG no : 8591

Değişiklik : RG Yayın : 31.05.2012 - RG no : 28309


ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA
BAZI YÖNETMELİKLER VE TEBLİĞLER:Geri Çekme Yönetmeliği

RG Yayın : 19.10.2015
RG no : 29537


İlaçların Güvenliği Hakkında Yönetmelik

RG Yayın : 15.04.2014
RG no : 28973


Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik

RG Yayın : 12.04.2014
RG no : 28970


Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

RG Yayın : 26.08.2011
RG no : 28037

Değişiklik : RG Yayın : 14.10.2012 - RG no : 28441


Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği

RG Yayın : 06.10.2010
RG no : 27721


Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği

RG Yayın : 12.08.2005
RG no : 25904

Değişiklik : RG Yayın : 06.12.2008 - RG no : 27076
Değişiklik : RG Yayın : 30.05.2009 - RG no : 27243
Değişiklik : RG Yayın : 10.06.2010 - RG no : 27607

Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği

RG Yayın : 12.10.1995
RG no : 22422


SGK PROTOKOLÜ 01.04.2016:


Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol


31.12.2015 - 01.04.2016 PROTOKOLÜ KARŞILAŞTIRMASI:


Karşılaştırmalı tablo için tıklayın